22 247 27 57
 

Projekt Unijny

Niniejszym informujemy, że Traveloppa.com Spółka Akcyjna realizuje projekt pt. „Akcelerator dynamicznych pakietów turystycznych wraz z platformą zakupową, clearingową i rozliczeniową dla odbiorców B2B" w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-556/14-00).
       

 

Dokumentacja ofertowa:

Przejdź: Na górę