22 247 27 57
 

Polityka prywatności Serwisu Traveloppa.com

Operatorem Serwisu Traveloppa com zwanego dalej „Serwisem” jest Traveloppa.com S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496261, o kapitale zakładowym w wysokości 112 500 zł wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 107-00-28-814.

 1. Informacje ogólne:

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

   • odwiedzanie przez Użytkowników Serwisu, nawet jeśli nie jest dokonywana rezerwacja udostępniane są dane dotyczące urządzenia, z którego Użytkownik korzysta, np. adres IP, informacje o przeglądarce, stronach które zostały wyświetlone, typie systemu operacyjnego,

   • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

   • zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

 2. Informacje w formularzach:

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

   • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

   • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

   • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

   • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a w szczególności w celu dokonania sprawdzenia dostępności, rezerwacji lub nabycia danej Usługi lub kontaktu handlowego.

   • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre Usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 3. Serwis będzie informować Użytkowników, którzy wcześniej wyrazili zgodę, o nowościach oraz zmianach zachodzących na stronie jak i w firmie Traveloppa.com S.A. Serwis zastrzega sobie prawo do niesystematycznego wysyłania informacji handlowych od Dostawców Usług marketingowych tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to swoją zgodę.

 4. Zmiany w udostępnionych danych osobowych:

  1. W każdej chwili Użytkownicy mogą skorzystać z prawa do wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w systemie Serwisu. Wniosek o weryfikację danych można wysłać e-mailem na adres: office@traveloppa.com. W temacie e-maila należy wpisać „Wniosek o weryfikację danych osobowych”. Należy również załączyć skan dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości i uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Wnioski o weryfikację danych osobowych nie zawierające skanu dowodu osobistego pozostają bez rozpatrzenia.

  2. Jeśli dane osobowe są niepoprawne, Serwis zmieni je na wniosek Użytkownika, zastrzeżeniem pkt 4.3. Można złożyć wniosek o usunięcie danych z bazy Użytkowników należącego do Serwisu. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres office@trveloppa.com, wpisując w jego temacie "Wniosek o usunięcie danych osobowych".

  3. W celach prawnych lub administracyjnych, takich jak prowadzenie rejestrów lub wykrywanie oszustw, Serwis może pozostawić w bazie niektóre informacji dotyczące Użytkownika.

 5. Informacja o plikach cookies:

  1. Serwis korzysta z plików cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia,

   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać login’u i hasła,

   • zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu (umożliwia to ulepszenie Serwisu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników),

   • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

  10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 6. Logi serwera:

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

   • czas nadejścia zapytania,

   • czas wysłania odpowiedzi,

   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   • informacje o przeglądarce użytkownika,

   • Informacje o adresie IP.

  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 7. Udostępnienie danych:

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 8. Zarządzanie plikami cookies:

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 9. Informacja końcowa:  Serwis zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

Przejdź: Na górę